Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města; Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Eva Vrtalová, Mgr. Soňa Nikodýmová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2volí  v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci paní Ivanu Janečkovou a paní Ivanu Martinkovou pro funkční období 2017 – 2021
 
3bere na vědomí  vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon