Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Marek Černý, Ing.arch. Jana Křenková, Ing.arch. Petra Růžičková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Zadání Souboru změn č. IX Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  zadání Souboru změn č. IX Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc dle přílohy č.1 usnesení, v souladu s § 64 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 
3ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. IX Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc.

T: ihned 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon