Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Šíp Bohumil, PhDr., vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Vaculíková Pavlína, Bc., vedoucí oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy
 
3ukládá  odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc

T: červen 2017

O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon