Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí odboru ekonomického

Eva Drápelová, vedoucí oddělení informační soustavy, EO

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Účetní závěrka SMOl k 31.12.2016
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2016, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
 
3pověřuje  1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem „Protokolu o schvalování účetní závěrky“.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon