Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Šíp Bohumil, PhDr., vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Vaculíková Pavlína, Bc., vedoucí oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle důvodové zprávy
 
3ukládá  odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce

T: červen 2017

O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu