Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Soubor změn č. IX RP MPR « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » Soubor změn č. IX RP MPR

Společné jednání o návrhu změny č. IX RP MPR

Společné jednání o návrhu změny č. IX RP MPR

Níže zveřejněný návrh Souboru změn č. IX RP MPR je v současnosti v rámci společného jednání projednáván s dotčenými orgány.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu bude následovat až po vyhodnocení výsledků tohoto společného jednání.

 

V rámci společného jednání s dotčenými orgány může k návrhu Souboru změn č. IX RP MPR každý uplatnit písemné připomínky, a to nejpozději do 18.5.2018. Tyto připomínky však budou vyhodnoceny až společně s připomínkami k následnému veřejnému projednání návrhu.

 

Pořízení souboru změn č.IX Regulačního Plánu MPR Olomouc bylo schváleno zastupitelstvem města Olomouce dne 13.3.2017. Na základě rozhodnutí zastupitelstva projednal odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce návrh zadání této změny. Zastupitelstvo schválilo zadání Souboru změn č. IX RP MPR dne 12.6.2017.

 

Návrh změny č.IX RP MPR pro společné jednání

Výroková část:

  Text výroku
2,3 Grafická část výroku - výřezy výkresů s lokalitami dílčích změn 1:1 000
14 Grafická část výroku - výkres VPS 1:1 000

Odůvodnění:

  Textová část odůvodnění
2 Plán funkčního využití 1:1 000
3 Plán regulačních prvků 1:1 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu