Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 12. 2022

BodNázev bodu zasedání
1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023
6. Rozpočtové změny roku 2022
7. Dotace z rozpočtu SMOl
8. Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou společnost
9. Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost
10. Návrh na změnu regulačního plánu RP-22
11. Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc
12. Návrhy na změny Územního plánu Olomouc
13. OZV o cenové mapě
14. Institucionální zakotvení místní Agendy 21
15. Smlouva s členem ZMO
16. Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - navýšení základního kapitálu společnosti
18. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2023
19. Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
20. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
21. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
22. 6. komunitní plán sociálních služeb
23. Fond pomoci olomouckým dětem - změna statutu fondu
24. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
25. Individuální dotace - kultura
26. SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
27. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu
28. Snížení odměny za výkon funkce předsedy KMČ

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu