Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

9.

Předkládá: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora
Ing. Roman Zelenka, předseda představenstva Správy nemovitostí Olomouc a.s., místopředseda představenstva družstva Družstvo Olomouc, Jižní
JUDr. Denisa Trávníčková, místopředseda představenstva Správy nemovitostí Olomouc a.s., člen představenstva družstva Družstvo Olomouc, Jižní
Mgr. Jindřich Král, advokát Glatzova & Co Praha
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., předseda představenstva družstva Družstvo Olomouc, Jižní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

souhlasí s přeměnou družstva Družstvo Olomouc, Jižní na akciovou společnost Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022


 
3

schvaluje stanovy akciové společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s., které jsou přílohou projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022


 
4

navrhuje zástupce Statutárního města Olomouc do orgánů akciové společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022


 
5

souhlasí s ukončením členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. a Družstva Olomouc, Jiráskova v Družstvu Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy


 
6

deleguje zástupce Statutárního města Olomouc (včetně náhradníků) na členskou schůzi družstva Družstvo Olomouc, Jižní s pověřením dle důvodové zprávy


 
7

souhlasí s postupem dle důvodové zprávy


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon