Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

26.

Předkládá: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Miroslava Ferancová , náměstek primátora
JUDr. Martin Major , MBA, předseda dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s.
Mgr. Milan Feranec, člen dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s.
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát, předseda představenstva SK Sigma Olomouc, a.s.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

navrhuje odvolání stávajících zástupců SMOl v dozorčí radě SK Sigma Olomouc, a.s. a nové zástupce SMOl do dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy


 
3

deleguje zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon