Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

24.

Předkládá: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval: PhDr. Hana Fantová
Bc. Naděžda Bučková
Bc. Jaroslava Večeřová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy


 
3

schvaluje Dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 dle přílohy důvodové zprávy


 
4

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B dle přílohy důvodové zprávy


 
5

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Mozartova 48 dle přílohy důvodové zprávy


 
6

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 dle přílohy důvodové zprávy


 
7

ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele škol

T: 6. 3. 2023

O: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon