Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

17.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva, ředitelka VFO, a.s.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - navýšení základního kapitálu společnosti

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh


 
2

schvaluje vložení nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. a to budovu č.p.1202, víceúčel, Wolkerova 21, část obce Olomouc, na pozemku parc. č. St. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednotku vymezenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotku č.37/2, jiný nebytový prostor, vymezenou v pozemku parc. č. st. 1487/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 37, část obce Olomouc, Wolkerova 17, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na společných částech nemovité věci


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon