Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

5.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh


 
2

schvaluje a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 dle důvodové zprávy včetně všech příloh

b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 120 mil. Kč v roce 2023 se splatností 1 rok

u Komerční banky, a. s.

c) závazné ukazatele roku 2023 dle důvodové zprávy

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2023

dle důvodové zprávy

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2023 ve smyslu závazných ukazatelů


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon