Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

18.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Zpracoval: RNDr. Jana Matzenauerová
Mgr. Michal Bartoš - ředitel o.p.s. Sluňákov

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2023

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2023


 
3

pověřuje náměstka Ing. Otakara Štěpána Bačáka ihned podpisem Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2023

T: 6. 3. 2023

O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon