Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

15.

Předkládá: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdenek Bogoč, Ing.arch. Jana Křenková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Smlouva s členem ZMO

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

souhlasí s uzavřením smlouvy v parametrech dle důvodové zprávy


 
3

ukládá Ing. arch. Tomáši Pejpkovi, náměstkovi primátora, uzavřít smlouvu dle parametrů důvodové zprávy

T: 6. 3. 2023

O: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon