Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

27.

Předkládá: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Jan Kopecký, odbor právní
Ing. Petr Hlídek, oddělení sportu a sportovních zařízení
Ing. Roman Luczka, odbor strategie a řízení

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
3

ukládá primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA a náměstkyni primátora Mgr. Miroslavě Ferancové podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

T: 6. 3. 2023

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města; Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon