Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Probíhají Veřejná projednání návrhu Souboru změn č. I.A Územního plánu Olomouc a návrhu Regulačního plánu - 13 Sídliště Lazce « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Probíhají Veřejná projednání návrhu Souboru změn č. I.A Územního plánu Olomouc a návrhu Regulačního plánu - 13 Sídliště Lazce

Probíhají Veřejná projednání návrhu Souboru změn č. I.A Územního plánu Olomouc a návrhu Regulačního plánu - 13 Sídliště Lazce

Probíhají Veřejná projednání návrhu Souboru změn č. I.A Územního plánu Olomouc a návrhu Regulačního plánu - 13 Sídliště Lazce

21. prosince 2016 (st)

V současné době probíhá veřejné projednání návrhu souboru změn č. IA Územního plánu Olomouc a rovněž veřejné projednání návrhu Regulačního plánu RP - 13 Sídliště Lazce.

 

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. I.A Územního plánu Olomouc

Návrh Souboru změn č. I Územního plánu Olomouc byl projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a na základě výsledku tohoto projednání byl dle jejich požadavků upraven. Vzhledem k tomu, že s některými dílčími změnami dotčené orgány nesouhlasily, je v první etapě projednávána veřejně pouze část tohoto souboru, označená jako Soubor změn č. I.A.

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. I.A s výkladem projektanta se uskuteční dne 23.1.2017 v 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10). Návrh uvedeného souboru je zveřejněn od 14.12.2016 do 30.1.2017, a to v tištěné formě na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce a v digitální formě na stránkách statutárního města Olomouce na stránce věnované souboru změn č. IA ÚP Olomouc.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 30.1.2017 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně Dokument DOC, 51.2 KB.

K námitkám a připomínkám uplatněným po 30.1.2017 nebude přihlédnuto.

 

Veřejné projednání návrhu RP - 13 Sídliště Lazce

Návrh regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce je vystaven v rámci veřejného projednání od 8.12 2016 do 19.1.2017 a to v tištěné formě na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce a na stránce věnované PR – 13 Sídliště Lazce.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu s odborným výkladem se uskuteční 12.1. 2017 v 16 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou být uplatněny námitky nebo připomínky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K uplatnění námitek a připomínek k regulačnímu plánu Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k regulačnímu plánu/změně Dokument DOC, 51.7 KB.

Poslední úprava: 21. prosince 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu