Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci - památka UNESCO

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci - památka UNESCO

V souladu s Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví zapsal Výbor Světového dědictví UNESCO dne 2. prosince 2000 Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci do Seznamu Světového dědictví (SD). „Zápis do tohoto Seznamu potvrzuje výjimečnou a universální hodnotu kulturního nebo přírodního statku, která vyžaduje ochranu v zájmu celého lidstva“.

Název statku SD: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
  Holy Trinity Column in Olomouc
  Colonne de la Sainte Trinité à Olomouc
 
Lokalizace:  
  stát: Česká republika
  kraj: olomoucký
  region: Morava – region Haná
  obec: Olomouc
  k.ú.: Olomouc - město
 
Geografické souřadnice:
  49° 45´ 43´´ severní zeměpisné šířky
  17°15´33´´ východní zeměpisné délky
 
Rozměry:
  plocha:   227 m2
  výška: 32,2467 m ±15 cm

UNESCOSloup Nejsvětější Trojice se nachází v srdci historického centra Olomouce na střední Moravě v České republice. Tento pamětní sloup je unikátním příkladem baroka na Moravě, které se v 18. století rozšířilo ve střední Evropě. Má vysokou symbolickou hodnotu a je příkladem zbožnosti a hrdosti obyvatel města Olomouce. Sloup je navíc mimořádnou ukázkou tohoto typu pamětního sloupu charakteristického pro střední Evropu v období baroka. Pokud jde o ztvárnění, jde bezpochyby o nejoriginálnější dílo jeho autora, Václava Rendera, jehož ohromující iniciativa doprovázená velkorysou finanční podporou, umožnila vznik této monumentální stavby.

Hlavní motiv tohoto díla spočívá v oslavě církve a víry, která se mimořádným způsobem prolíná s dílem monumentálního umění, jež snoubí architektonické a urbanistické řešení s propracovanou sochařskou výzdobou. Monument je postaven v typickém místním slohu známém jako olomoucké baroko a zvedá se do výše 32,2 m od země a má okrouhlý půdorys o průměru 17 m. Sloup je zdoben řadou vysoce kvalitních soch s náboženskou tématikou, které jsou dílem vynikajícího moravského umělce Ondřeje Zahnera a dalších moravských umělců (mj. zlatníka Šimona Forstnera). Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci nemá obdoby v žádném jiném městě, jak vzhledem k jeho ohromujícím rozměrům, tak i mimořádně bohaté sochařské výzdobě a celkovému uměleckému ztvárnění. Výjimečnost Sloupu Nejsvětější Trojice ještě umocňuje zabudování kaple přímo v patě Sloupu a kombinace použitých materiálů.

Dle hodnotící zprávy Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS splňuje následující kritéria:

Kritérium (i): Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je jedním z nejvíce výjimečných příkladů vrcholu středoevropského barokního uměleckého projevu.

Kritérium (iv): Sloup Nejsvětější Trojice představuje jedinečné zhmotnění náboženské víry ve střední Evropě v období baroka a olomoucký příklad představuje její nejvýraznější projev.

(citováno z „Prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě (OUV) – revidované znění OUV přijaté Rozhodnutím Výboru SD 40 COM 8E z roku 2016“)

Aktualizace „Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci – 2017“
Přední obálka, obsah
Textová část:
  Textová část, přílohy 1-4, 7-8
  Příloha 5
  Příloha 6
  English summary
Grafická část
Fotografie
Zadní obálka

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu