Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány

Regulační plány

Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

O pořízení regulačního plánu (RP) městské památkové rezervace (MPR) Olomouc rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO) v závěru roku 1995. Návrh tohoto regulačního plánu byl schválen na jednání ZMO dne 1.7.1999. Ode dne vydání RP MPR byly postupně schváleny celkem čtyři jeho změny:

Změnu č.I schválilo ZMO dne 27.6.2002, změna č.II. RP MPR byla schválena dne 21.9.2005. Změny č.III-V nebyly schváleny. Změnu č.VI vydalo ZMO formou opatření obecné povahy 14.9.2010 a změnu č.VII dne 23.2.2011.

 

Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky

O pořízení regulačního plánu "Sídliště Povel Čtvrtky" rozhodlo na základě stejnojmenné územní studie svým usnesením Zastupitelstvo města Olomouce dne 1.7.1999. Návrh tohoto regulačního plánu schválilo dne 1.3.2002. Ode dne vydání regulačního plánu byly schváleny 2 jeho změny; 1. změnu schválilo ZMO dne 21.6.2005, změna č. 2 regulačního plánu byla schválena dne 21.9.2009.

 

Regulační plán RP-08 Kosmonautů

Regulační plán RP-08 Kosmonautů je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 4/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

 

Regulační plán RP-08 Kosmonautů

Textová část:

  Výrok RP-08 Kosmonautů
  Odůvodnění RP-08 Kosmonautů

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 5/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

 

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova

Textová část:

  Výrok RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova
  Odůvodnění RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Regulační plán RP - 13 Sídliště Lazce

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 4/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.

 

Regulační plán RP - 13 Sídliště Lazce

Textová část:

  Výrok RP 13 Sídliště Lazce
  Odůvodnění RP 13 Sídliště Lazce

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 14.12.2018 opatřením obecné povahy č. 6/2018 a účinnosti nabyl dne 2.1.2019.

 

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel

Textová část:

  Výrok RP-17 Sídliště Povel
  Odůvodnění RP-17 Sídliště Povel

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská

 

Regulační plán RP-21 sídliště Brněnská je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 19.12.2017 opatřením obecné povahy č. 5/2017 a účinnosti nabyl dne 5.1.2018.

 

Regulační plán RP - 21 sídliště Brněnská

Textová část:

  Výrok RP-21 sídliště Brněnská
  Odůvodnění RP-21 sídliště Brněnská

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

 

Regulační plán RP-24 Pražská-východ je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP na žádost. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 17.6.2019 opatřením obecné povahy č. 1/2019 a účinnosti nabyl dne 4.7.2019.

 

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

Textová část:

I Výrok RP-24 Pražská-východ
II Odůvodnění RP-24 Pražská-východ

Výkresová část výroku:

I/01 Hlavní výkres 1:2 000
I/02 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II/01 Koordinační výkres 1:2 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:5 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2 000

 

 

Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

Mapka v základním zobrazení ukazuje pouze plochy s platnými regulačními plány. Plochy rozpracovaných RP (pořizovaných z podnětu) a plochy s podmínkou vydání regulačního plánu z podnětu či na žádost je možné zobrazit vybráním příslušné vrstvy z nabídky skryté pod ikonou znázorňující vrstvy v pravé horní části mapky. Ikona s lupou umožňuje vyhledávat konkrétní adresu.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu