Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány

Regulační plány

Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

O pořízení regulačního plánu (RP) městské památkové rezervace (MPR) Olomouc rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO) v závěru roku 1995. Návrh tohoto regulačního plánu byl schválen na jednání ZMO dne 1.7.1999. Ode dne vydání RP MPR byly postupně schváleny celkem čtyři jeho změny:

Změnu č.I schválilo ZMO dne 27.6.2002, změna č.II. RP MPR byla schválena dne 21.9.2005. Změny č.III-V nebyly schváleny. Změnu č.VI vydalo ZMO formou opatření obecné povahy 14.9.2010 a změnu č.VII dne 23.2.2011.

 

Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky

O pořízení regulačního plánu "Sídliště Povel Čtvrtky" rozhodlo na základě stejnojmenné územní studie svým usnesením Zastupitelstvo města Olomouce dne 1.7.1999. Návrh tohoto regulačního plánu schválilo dne 1.3.2002. Ode dne vydání regulačního plánu byly schváleny 2 jeho změny; 1. změnu schválilo ZMO dne 21.6.2005, změna č. 2 regulačního plánu byla schválena dne 21.9.2009.

 

Přehled platných regulačních plánů, rozpracovaných regulačních plánů a ploch kde je pořízení a vydání regulačních plánů podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití:

Mapka v základním zobrazení ukazuje pouze plochy s platnými regulačními plány. Plochy rozpracovaných RP (pořizovaných z podnětu) a plochy s podmínkou vydání regulačního plánu z podnětu či na žádost je možné zobrazit vybráním příslušné vrstvy z nabídky skryté pod ikonou znázorňující vrstvy v pravé horní části mapky. Ikona s lupou umožňuje vyhledávat konkrétní adresu.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu