Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Regulační plán MPR Olomouc « Městská památková rezervace Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Regulační plán MPR Olomouc

Regulační plán MPR Olomouc (RP MPR)

Regulační plán MPR Olomouc (RP MPR)

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc je územně plánovací dokumentace, která zpřesňuje koncepci platného územního plánu. Stanovuje základní cíle a zásady koncepce rozvoje MPR, podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a to v podrobnosti na jednotlivé pozemky.

Návrh regulačního plánu byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce (ZMO) dne 1.7.1999 a jeho závazná část byla vydaná obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Olomouce č.9/1999 dne 30.11.1999, která nabyla účinnosti 20.12.1999.

Návrh regulačního plánu byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce (ZMO) dne 1.7.1999 a jeho závazná část byla vydaná obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Olomouce č.9/1999 dne 30.11.1999, která nabyla účinnosti 20.12.1999.

 

Ode dne vydání RP MPR byly postupně schváleny celkem čtyři jeho změny:

- Změna č.I RP MPR - schválená ZMO dne 27.6.2002, závazná část vydána obecně závaznou vyhláškou (OZV) č.4/2002;
-Změna č.II. RP MPR byla spolu s OZV č.9/2005 schválena dne 20.9.2005, tato vyhláška je dosud platná;
-Změny č.III-V nebyly schváleny;
-Změna č.VI RP MPR byla vydána ZMO formou opatření obecné povahy (OOP) dne 14.9.2010, předmět změny v grafické části – Středoevropské fórum – SEFO;
-Změna č.VII RP MPR byla vydána ZMO formou OOP dne 23.2.2011, předmět změny v grafické části – OD Prior (dnes Moritz).

 

Specifikum území MPR, které je uváděno jako druhý nejvýznamnější památkově chráněný soubor v České republice a také místo s nejdéle kontinuálním osídlením doloženým na území Čech a Moravy, spočívá nesporně v „geniu loci“, daném jeho kulturně-historickým vývojem a významem. Městská památková rezervace Olomouc je nejcennějším územím města, jehož přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je třeba zachovat, obnovit, využít a předat autentické a neporušené následujícím generacím. V tom spočívá veřejný zájem. Jedním z prostředků k docílení těchto záměrů je Regulační plán MPR Olomouc.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu