Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. XI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI ÚP Olomouc

15. října 2020 (čt)

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI s odborným výkladem se uskuteční ve středu 24. 3. 2021 v 16:00 hodin distanční formou vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.

Veřejné projednání proběhne na platformě Microsoft Teams pod odkazem:

Veřejné projednání návrhu změny

K připojení ke schůzce v MS Teams není třeba uživatelský účet ani samostatná aplikace - viz návod.

Odkaz na schůzku MS Teams je společný s veřejným projednáním úpravy Regulačního plánu MPR Olomouc, které proběhne před tímto veřejným projednáním a to od 15:00.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. Podle § 52, odst. 2 námitky mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje dle ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona. Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc.

Návrh změny č. XI. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Poslední úprava: 15. října 2020 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon