Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. VI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. VI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. VI ÚP Olomouc

22. srpna 2019 (čt)

Veřejné projednání návrhu Změny č. VI s výkladem zpracovatele se uskuteční dne 23. 9. 2019 v 15:30 hodin ve zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 30. 9. 2019 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

K námitkám a připomínkám uplatněným po 30. 9. 2019 nebude přihlédnuto.

Návrh změny č. VI. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Poslední úprava: 22. srpna 2019 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu