Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Společné jednání o návrhu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Společné jednání o návrhu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

Společné jednání o návrhu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

Společné jednání o návrhu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

5. února 2018 (po)

Níže zveřejněný návrh regulačního plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova je v současnosti v rámci společného jednání projednáván s dotčenými orgány.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu bude následovat až po vyhodnocení výsledků tohoto společného jednání.

 

V rámci společného jednání s dotčenými orgány může k návrhu regulačního plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova každý uplatnit písemné připomínky, a to nejpozději do 1.3.2018. Tyto připomínky však budou vyhodnoceny až společně s připomínkami k následnému veřejnému projednání návrhu.

 

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.

 

Návrh regulačního plánu RP - 16 sídliště Nové Sady, Trnkova pro společné jednání

Textová část:

  Výrok RP-16 sídliště Nové Sady, Trnkova
  Odůvodnění RP-16 sídliště Nové Sady, Trnkova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Poslední úprava: 5. února 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu