Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Bělkovice - Lašťany 5.10.2017 - 22.11.2017

Textová část:

  Výrok ÚP Bělkovice - Lašťany
  Odůvodnění ÚP Bělkovice - Lašťany

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území 1:5 000
I/2 Hlavní výkres 1:5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I/4 Koncepce dopravní a technické infrastruktury 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
II/4 Výkres technické infrastruktury 1:5 000

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Bystrovany 16.10.2017 - 1.12.2017

Textová část:

  Výrok ÚP Bystrovany
  Odůvodnění ÚP Bystrovany
  Tabulková část ÚP Bystrovany

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3a Zásobování vodou 1:5 000
I.3b Kanalizace, vodní toky a plochy 1:5 000
I.3c Energetika, spoje 1:5 000
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.5 Schéma zástavby – obytné území 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres 1:5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II.3 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:5 000

 

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Daskabát 21.9.2017 - 1.11.2017

Textová část:

  Výrok ÚP Daskabát
  Odůvodnění ÚP Daskabát
  Odůvodnění pořizovatele k ÚP Daskabát

Výkresová část výroku:

1 Výkres základního členění území sekce 1a
sekce 1b
1:5 000
2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny sekce 2a
sekce 2b
1:5 000
3 Koncepce veřejné infrastruktury: doprava, odvodnění území sekce 3a
sekce 3b
1:5 000
4 Koncepce veřejné infrastruktury: zásobování vodou, plynem, elektro sekce 4a
sekce 4b
1:5 000
5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací sekce 5a
sekce 5b
1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

6 Koordinační výkres sekce 6a
sekce 6b
1:5 000
7 Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL sekce 7a
sekce 7b
1:5 000
8 Širší vztahy 1:50 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Drahanovice 28. 8. 2017 - 12. 10. 2017
  Návrh změny č. 1 ÚP Drahanovice
  Příloha návrhu změny - koordinační výkres 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Projednání návrhu zadání ÚP Hněvotín 25.9.2017 - 25.10.2017
Návrh zadání ÚP Hněvotín

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu