Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem dopravy a územního rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Horka nad Moravou 18.3.2019 - 24.4.2019

Textová část:

I. Výrok ÚP Horka nsd Moravou
II.1 Odůvodnění ÚP Horka nad Moravou
II.1 Odůvodnění ÚP Horka nad Moravou - tabulková část

Výkresová část výroku:

I.2.a Výkres základního členění území 1:5 000
I.2.b Hlavní výkres 1:5 000
I.2.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.2.d Koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000
I.2.e Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I.2.a Schéma urbanistické struktury obytných objektů 1:5 000
I.2.f Schéma urbanistické struktury 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.2.a Koordinační výkres 1:5 000
II.2.b Výkres širších vztahů 1:50 000
II.2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Charváty 12.4.2019 - 22.5.2019

Textová část:

I. Výrok Změny č. 1 ÚP Charváty
II Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Charváty
II Odůvodnění - změnový text výroku ÚP Charváty

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území - část A
Výkres základního členění území - část B
1:5 000
I/2 Hlavní výkres - část A
Hlavní výkres - část B
1:5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část B
1:5 000
I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - část A
Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - část B
1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres - část A
Koordinační výkres - část B
1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část A
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část B
1:5 000
II/4 Výkres technické infrastruktury - část A
Výkres technické infrastruktury - část B
1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Návrh zadání ÚP kožušany - Tážaly 16.5.2019 - 17.6.2019
Návrh zadání ÚP Kožušany- Tážaly

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu