Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Projednání návrhu zadání ÚP Těšetice 11. 5. 2017 - 13. 6. 2017
Návrh zadání ÚP Těšetice

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Projednání návrhu územního plánu Velký Týnec 5. 5. 2017 - 14. 6. 2017
Textová část
  Výrok a odůvodnění ÚP Velký Týnec
Grafická část výroku
I.01 Výkres základního členění území 1:5 000
I.02 Hlavní výkres 1:5 000
I.03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.04 Dopravní infrastruktura 1:5 000
I.05 Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1:5 000
I.06 Technická infrastruktura – energetika a veřejné komunikační sítě 1:5 000
Grafická část odůvodnění
II.01 Koordinační výkres 1:5 000
II.02 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
II.03 Výkres širších vztahů 1:100 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu