Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Bukovany 2.7.2018 - 17.8.2018

Textová část:

I. Výrok ÚP Bukovany)
II. Odůvodnění ÚP Bukovany
II. Odůvodnění ÚP Bukovany - tabulková část

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3a Zásobování vodou 1:5 000
I.3b Kanalizace, vodní toky a plochy 1:5 000
I.3c Energetika, spoje 1:5 000
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.5 Schéma zástavby – obytné území 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres 1:5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1:50 000
II.3 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Samotišky 6.8.2018 - 20.9.2018

Textová část:

I. Výrok ÚP Samotišky
II. Odůvodnění ÚP Samotišky

Výkresová část výroku:

I.2.a Výkres základního členění území 1:5 000
I.2.b Hlavní výkres 1:5 000
I.2.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.3b Koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000
I.2.e Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I.2.f Schéma koncepce zástavby 1:5 000
I.2.g Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.2.a Koordinační výkres 1:5 000
II.2.b Výkres širších vztahů 1:25 000
II.2.c Návrh záboru půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Těšetice 25.7.2018 - 11.9.2018

Textová část:

I. Výrok ÚP Těšetice)
II. Odůvodnění ÚP Těšetice
II. Odůvodnění ÚP Těšetice - tabulková část vyhodnocení záboru ZPF

Výkresová část výroku:

1 Výkres základního členění území 1:5 000
2 Hlavní výkres 1:5 000
3 Výkres veřejně prospěšných staveb 1:5 000
4 Koncepce dopravy a technické infrastruktury 1:5 000
  Schéma zástavby 1:10 000

Výkresová část odůvodnění:

5 Koordinační výkres 1:5 000
6 Koordinační výkres - detail 1:2 000
7 Výkres širších vztahů 1:50 000
8 Vyhodnocení záborů ZPF 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu