Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem dopravy a územního rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č.1 ÚP Dolany 20.12.2019 - 28.1.2020

Textová část:

I. Výrok Souboru změn č.1 ÚP Dolany
II. Odůvodnění Souboru změn č.1 ÚP Dolany
II. Odůvodnění Souboru změn č.1 ÚP Dolany- srovnávací text výroku

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres List a
List b
1:5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres List a
List b
Legenda
1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu Změny č. I ÚP Náměšť na Hané 1.12.2019 - 13.1.2020

Textová část:

  Výrok Změny č. I ÚP Náměšť na Hané
  Odůvodnění Změny č. I ÚP Náměšť na Hané
  Odůvodnění Změny č. I ÚP Náměšť na Hané - srovnávací text výroku ÚP
  Odůvodnění Změny č. I ÚP Náměšť na Hané - tabulka záborů ZPF

Výkresová část výroku:

1 Výkres základního členění území 1:5 000
2a Hlavní výkres 1:5 000
2b Hlavní výkres - technická infrastruktura 1:5 000
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

4 Koordinační výkres 1:5 000
5 Výkres širších vztahů 1:50 000
6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Projednání návrhu zadání ÚP Suchonice 30.12.2019 - 30.1.2020
Návrh zadání ÚP Suchonice

 

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu Změny č. I ÚP Velký Újezd 9.12.2019 - 21.1.2020

Textová část:

A Výrok Změny č. I ÚP Velký Újezd
B1 Odůvodnění Změny č. I ÚP Velký Újezd
B2 Odůvodnění Změny č. I ÚP Velký Újezd - srovnávací text výroku ÚP

Výkresová část výroku:

1 Výkres základního členění území 1:5 000
2 Hlavní výkres 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

O1 Koordinační výkres 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu