Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Drahanovice 19.3.2018 - 25.4.2018
  Návrh změny č. 1 ÚP Drahanovice
  Odůvodnění pořizovatele
7 Koordinační výkres - grafická část odůvodnění 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Hněvotín 21.3.2018 - 7.5.2018

Textová část:

A.1 Výrok ÚP Hněvotín)
B.1 Odůvodnění ÚP Hněvotín

Výkresová část výroku:

I/01 Výkres základního členění území 1:5 000
I/02.1 Hlavní výkres 1:5 000
I/02.2 Výkres koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/01 Koordinační výkres 1:5 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu