Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Daskabát 12.9.2018 - 23.10.2018

Textová část:

  Výrok ÚP Daskabát
  Odůvodnění ÚP Daskabát

Výkresová část výroku:

1a
1b
Výkres základního členění území - sekce a
Výkres základního členění území - sekce 1b
1:5 000
2a
2b
Hlavní výkres - sekce a
Hlavní výkres - sekce b
1:5 000
3a
3b
Koncepce veřejné infrastruktury: doprava, odvodnění - sekce a
Koncepce veřejné infrastruktury: doprava, odvodnění - sekce b
1:5 000
4a
4b
Koncepce veřejné infrastruktury: zásobování vodou, plynem, elektro - sekce a
Koncepce veřejné infrastruktury: zásobování vodou, plynem, elektro - sekce b
1:5 000
5a
5b
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - sekce a
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - sekce b
1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

6a
6b
Koordinační výkres - sekce a
Koordinační výkres - sekce b
1:5 000
7a
7b
Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL - sekce a
Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL - sekce b
1:5 000
8 Výkres Širší vztahy 1:50 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Horka nad Moravou 9.10.2018 - 26.11.2018

Textová část:

I.1 Výrok ÚP Horka nad Moravou
II.1 Odůvodnění ÚP Horka nad Moravou
  Odůvodnění - tabulka záborů ZPF

Výkresová část výroku:

I.2.a Výkres základního členění území 1:5 000
I.2.b Hlavní výkres 1:5 000
I.2.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.2.d Koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000
I.2.e Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I.2.f Schéma urbanistické struktury 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.2.a Koordinační výkres 1:5 000
II.2.b Výkres širších vztahů 1:50 000
II.2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednánío návrhu Změny č. 1 ÚP Charváty 24.9.2018 - 9.11.2018

Textová část:

  Výrok Změny č. 1 ÚP Charváty
  Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Charváty
  Odůvodnění - text výroku ÚP Charváty s vyznačením změn

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území - sekce a
Výkres základního členění území - sekce 1b
1:5 000
I/2 Hlavní výkres - sekce a
Hlavní výkres - sekce b
1:5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - sekce a
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - sekce b
1:5 000
I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - sekce a
Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - sekce b
1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres - sekce a
Koordinační výkres - sekce b
1:5 000
II/2 Výkres širších vztahů - výřez 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - sekce a
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - sekce b
1:5 000
II/4 Výkres technické infrastruktury - sekce a
Výkres technické infrastruktury - sekce b
1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu