Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu územního plánu Majetín 3. 8. 2017 - 12. 9. 2017
Textová část
  Návrh opatření obecné povahy ÚP Majetín
  Odůvodnění pořizovatele
  Příloha - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
  Příloha - Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Grafická část výroku
I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.4 Dopravní infrastruktura 1:5 000
I.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1:5 000
I.6 Technická infrastruktura – energetika a veřejné komunikační sítě 1:5 000
I.7 Výkres pořadí změn v území 1:5 000
Grafická část odůvodnění
II.1 Koordinační výkres 1:5 000
II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
II.3 Výkres širších vztahů 1:50 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu územního plánu Svésedlice 20. 7. 2017 - 5. 9. 2017
Textová část
  Výrok ÚP Svésedlice
  Odůvodnění ÚP Svésedlice
Grafická část výroku
I/1 Výkres základního členění území 1:5 000
I/2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1:5 000
I/3 Výkres veřejné infrastruktury 1:5 000
I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I/5 Etapizace – pořadí výstavby 1:5 000
I/6 Schema prostorové regulace, výšková zonace, intenzita zastavění 1:5 000
Grafická část odůvodnění
II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Výkres Širší vztahy 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Tovéř 20. 7. 2017 - 29. 8. 2017
Textová část
  Výrok ÚP Tovéř
  Odůvodnění ÚP Tovéř
  Odůvodnění pořizovatele k ÚP Tovéř
Grafická část výroku
I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3a Zásobování vodou 1:5 000
I.3b Kanalizace 1:5 000
I.3c Energetika, spoje 1:5 000
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.5 Schéma zástavby 1:5 000
Grafická část odůvodnění
II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Širší vztahy 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu