Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednávaná ÚPD « ORP Olomouc (Okolní obce) « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » ORP Olomouc (Okolní obce) » Projednávaná ÚPD

Pořizování územně plánovací dokumentace

Pořizování územně plánovací dokumentace

Tato stránka slouží ke zveřejňování projednávaných dokumentací územních plánů v ORP Olomouc, jejichž pořizovatelem je Magistrát města Olomouce.

Vyhlášky a oznámení o aktuálně projednávané územně plánovací dokumentaci pořizované odborem koncepce a rozvoje najdete na elektronické úřední desce magistrátu. Pro jejich vyhledání vyberte ze seznamu kategorií text „Územní plánování“ a stiskněte Vyhledat.

Seznam aktuálně zveřejněných dokumentací:

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu ÚP Doloplazy 10.11.2017 - 28.12.2017

Textová část:

  Výrok ÚP Doloplazy
  Odůvodnění ÚP Doloplazy

Výkresová část výroku:

I.1 Výkres základního členění území 1:5 000
I.2 Hlavní výkres 1:5 000
I.3a Zásobování vodou 1:5 000
I.3b Kanalizace 1:5 000
I.3c Energetika, spoje 1:5 000
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I.6 Schéma zástavby 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II.1 Koordinační výkres 1:5 000
II.2 Širších vztahy 1:50 000
II.3 Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Společné jednání o návrhu Souboru změn č.1 a Změny č.2 ÚP Přáslavice 18.12.2017 - 9.2.2018

Soubor změn č. 1

  Textová část Souboru změn č.1 ÚP Přáslavice
  SEA - část A
  SEA - části B-F
  A.2.1 Výkres základního členění území 1:5 000
  A.2.2 Hlavní výkres 1:5 000
  A.2.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000
  B.2.2 Koordinační výkres 1:5 000

Změna č. 2

  Textová část Změny č.2 ÚP Přáslavice
  A.2.1 Výkres základního členění území 1:5 000
  A.2.2 Hlavní výkres 1:5 000
  A.2.3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury – energetika a spoje 1:5 000
  A.2.4 Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství 1:5 000
  B.2.2 Koordinační výkres 1:5 000
  B.2.3 Koordinační výkres - výřez 1:2 000
  B.2.4 Předpokládáné zábory půdního fondu 1:5 000

 

Dokumentace:

Termín zveřejnění dokumentace:

Veřejné projednání návrhu ÚP Svésedlice 1.12.2017 - 11.1.2018

Textová část:

  Výrok ÚP Svésedlice
  Odůvodnění ÚP Svésedlice
  Odůvodnění pořizovatele k ÚP Svésedlice

Výkresová část výroku:

I/1 Výkres základního členění území 1:5 000
I/2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1:5 000
I/3 Koncepce veřejné infrastruktury: doprava, zásobování vodou, odvodnění území,zásobování plynem, elektrickou energií 1:5 000
I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
I/5 Pořadí výstavby, etapizace 1:5 000
I/6 Schema prostorové regulace v území 1:5 000

Výkresová část odůvodnění:

II/1 Koordinační výkres 1:5 000
II/2 Širší vztahy 1:50 000
II/3 Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu