Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program regenerace MPR Olomouc « Městská památková rezervace Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Program regenerace MPR Olomouc

Program regenerace MPR

Program regenerace MPR

Program regenerace (PR) MPR Olomouc vznikl v 1. polovině devadesátých let se záměrem vytvořit účinný nástroj pro revitalizaci – znovuoživení historického jádra města Olomouce. Hlavním smyslem PR MPR je koordinace a usměrňování postupné stavební obnovy domů a veřejných prostranství v městské památkové rezervaci. Existence aktuálně platného Programu regenerace je také základním předpokladem pro možnost získání dotací z Ministerstva Kultury ČR. Regulační plán MPR Olomouc stanoví principy regenerace MPR včetně regulativů a limitů. Program regenerace MPR navazuje na Regulační plán a je zpracován jako realizační dokument k regulačnímu plánu a jako plnohodnotný pracovní nástroj pro provádění obnovy historického jádra, který může pružně reagovat na okamžitý stav potřeb při obnově MPR a současně zohledňovat reálné možnosti investorů – obce, soukromých vlastníků nebo jiných subjektů. Důležitou funkcí Programu regenerace je návrh ekonomických stimulů ke zvýšení úsilí při obnově nebo k důslednému dodržování požadavků památkové péče. Program regenerace je také navázán na činnost poradního orgánu Rady města Olomouce, Komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace MPR.


V průběhu druhé poloviny 90. let byly v rámci Programu regenerace vypracovány a schváleny dokumenty I. (1995) a II. etapy (1997), které byly v následujícím roce (1998) aktualizovány. Ihned po schválení Regulačního plánu MPR Olomouc (1999) byla vypracována nová dokumentace – „Program regenerace městské památkové rezervace Olomouc 2000”, která zhodnotila dřívější etapy a v návaznosti na schválený regulační plán aktuálně upravila seznam priorit tak, aby regenerace objektů a veřejných prostorů v MPR Olomouc získala další podněty. Zastupitelstvo města Olomouce schválilo tento dokument 14.12.2000. Změny, ke kterým došlo po roce 2000, si mezitím vynutily tři další aktualizace. První platila pro období 2004-2008 a byla schválena ZMO dne 14.12.2004. Další aktualizace platná pro období 2008-2012 byla schválena ZMO dne 15.12.2008 a její platnost vypršela k 31.12.2012.

Pro následující pětileté období schválilo Zastupitelstvo města Olomouce dne 13.12.2012 novou, aktualizovanou verzi Programu regenerace, zejména z důvodů, že řada akcí zahrnutých do předchozích etap programu již byla realizována. Aktuální verze je v digitální podobě ke shlédnutí zde:

 

 


V současné době je k projednání a schválení zastupitelstvem připraven návrh aktualizace programu regenerace MPR pro období 2018 - 2022. Návrh je k dispozici zde:

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu