Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání změny č. V ÚP Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání změny č. V ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. V ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. V ÚP Olomouc

20. dubna 2018 (pá)

Návrh Změny č. V Územního plánu Olomouc, předkládaný nyní k veřejnému projednání, řeší plochu v k.ú. Hodolany, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.

Veřejné projednání návrhu Změny č. V s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
23. 5. 2018 v 16:00 hodin
ve zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 30. 5. 2018 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

 

K námitkám a připomínkám uplatněným po 30. 5. 2018 nebude přihlédnuto.

 

Návrh změny č. V. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Výrok:

  Výrok změny č. V. ÚP Olomouc

Odůvodnění:

  Odůvodnění

 

 

Poslední úprava: 20. dubna 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu