Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání změny č. III ÚP Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání změny č. III ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. III ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. III ÚP Olomouc

2. listopadu 2017 (čt)

Návrh Změny č. III Územního plánu Olomouc řeší plochu v k.ú. Slavonín, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Zpracovaný variantní návrh změny byl opakovaně projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a následně rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce o výběru varianty. Upravený návrh s vybranou variantou je nyní předkládán k veřejnému projednání.

Veřejné projednání návrhu Změny č. III s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
6.12.2017 v 16:00 hodin
ve zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 13.12.2017 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

 

K námitkám a připomínkám uplatněným po 13.12.2017 nebude přihlédnuto.

 

 

Návrh změny č. III. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Výrok:

  Výroková část návrhu změny č. III. ÚP Olomouc

Odůvodnění:

  Odůvodnění návrhu změny č. III. ÚP Olomouc

 

 

Poslední úprava: 2. listopadu 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu