Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomoučané se znovu vrátí k územnímu plánu « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Olomoučané se znovu vrátí k územnímu plánu

Olomoučané se znovu vrátí k územnímu plánu

Olomoučané se znovu vrátí k územnímu plánu

14. května 2013 (út)

Opakované veřejné projednání čeká koncem roku obyvatele Olomouce. Přibližně 650 námitek a připomínek, které občané či zástupci veřejnosti podali do termínu v polovině března, nyní intenzivně projednávají pracovníci odboru koncepce a rozvoje a také určený zastupitel, kterým je primátor města Martin Novotný.

Už dnes je přitom jasné, že při vyhovění určité části námitek bude předložený návrh územního plánu natolik upraven, že právě jeho opakované veřejné projednání bude nezbytné.

Naložení se všemi podanými připomínkami a námitkami má svůj zákonem daný postup. Ke každé námitce a připomínce vypracují odborníci z magistrátu návrh rozhodnutí o námitce nebo návrh vyhodnocení připomínky, formou tzv. výroku a jeho odůvodnění. Všech 650 námitek a připomínek tedy postupně dostává své příslušné výroky. Celý kompletní dokument návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek pak obdrží dotčené orgány, jako jsou například různé odbory krajského úřadu a ministerstev či třeba hasiči. Dotčené orgány pak budou mít měsíc na vyjádření. Vzhledem k tomu, že mnoha podaným námitkám město vyhoví a návrh územního plánu se nepochybně v řadě bodů změní, bude jeho nová verze předložena znovu k veřejnému projednání. „Předpokládáme, že by se tak mělo stát někdy v říjnu či listopadu tohoto roku,“ vysvětluje vedoucí odboru koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu Radek Dosoudil.

Námitkami a připomínkami se od počátku zabývá také primátor Martin Novotný, v tomto případě v roli určeného zastupitele. „Během veřejných setkání a besed jsem nabízel občanům, že s nimi jejich námitky projednám osobně. Část z nich to opravdu využila a tak jsem měl možnost se s jejich problémy blíže seznámit,“ říká Martin Novotný. Setkal se tak s lidmi, kteří podávali nejrůznější námitky, ať už například ve věci budoucnosti areálu pevnůstky na Šibeníku, provozu Kovošrotu v Hodolanech či třeba o využití lokality u ulice Okružní.

Poslední úprava: 14. května 2013 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu