Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 6. 2019

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1.1. Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce1
1.2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce2
1.3. Změna ve složení Rady města Olomouce3
2. Kontrola usnesení ZMO4
3. Majetkoprávní záležitosti 5
4. Pořízení změn Územního plánu Olomouc6
5. Rozpočtové změny roku 20197
6. Dotace z rozpočtu SMOl 8
7. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci9
8. Účetní závěrka SMOl k 31.12.201810
9. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 201811
10. Regulační plán RP-24 Pražská - východ12
11. Spolek Odpady Olomouckého kraje - odkup akcií13
12. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku14
13. Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem15
14. Zimní stadion - závazky HCO, s.r.o.16
15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu17
16. Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.18
19. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc19
20. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.20
21. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev21
22. Pojmenování ulic22
23. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 201923
24. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - přijetí nového znění zakladatelské listiny 24
25. Pokyn k úpravě Změny č. II ÚP Olomouc25
26. Různé26

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu