Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

12.

Předkládá: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Zpracoval: PhDr. Hana Fantová
Bc. Naděžda Bučková
Bc. Jaroslava Večeřová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39, Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Olomouc, Herrmannova 1, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8, Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Olomouc, Michalské stromořadí 1, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Rooseveltova 101, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Jílová 41 dle příloh důvodové zprávy


 
3

schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17, ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8, MŠ Olomouc, Michalské stromořadí 11, MŠ Olomouc, Rooseveltova 101 a MŠ Olomouc, Jílová 41 dle příloh důvodové zprávy


 
4

ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele škol

T: červen 2019

O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Přílohy:
příloha: Dodatek č 1 MŠ Jílová ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č 1 MŠ Michalské stromořadí ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č 1 MŠ Rooseveltova ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č 1 ZŠ a MŠ Nedvědova ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č 1 - ZŠ Gorkého ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č 1 ZŠ Heyrovského ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č 1 ZŠ tř. Spojenců ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č. 1 MŠ Herrmannova ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: SBP vč přílohy MŠ Rooseveltova ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: SBP vč. přílohy MŠ Jílová ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: SBP vč. přílohy ZŠ Heyrovského ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: SBP vč. přílohy ZŠ a MŠ Nedvědova ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: SBP vč. přílohy ZŠ Tř. Spojenců ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)
příloha: SBP vč. přílohyMŠ Michalské stromořadí ZMO 17 6 2019
(stránkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu