Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

16.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. arch. Jiří Šobr,
Ing. Kamila Šindelářová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

schvaluje v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Olomouc včetně upravených pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu (zadání souboru změn č. X)


 
3

ukládá • odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení návrhu souboru změn č. X Územního plánu Olomouc;

• odboru dopravy a územního rozvoje v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou Zprávu o uplatňování Územního plánu Olomouc

T: dle důvodové zprávy

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu