Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

13.

Předkládá: Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Zpracoval: Bogoč Zdeněk, Ing., vedoucího odboru strategie a řízení
Svozil Daniel, Ing., vedoucí oddělení řízení a kontrolingu městských firem

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje předložený návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde město Olomouc je jediným akcionářem


 
3

ukládá Radě města Olomouce, připravit kompletní dokumentaci budoucího koncernového uspořádání a řízení městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem ke konečnému schválení zastupitelstvem

T: TP nestanoven

O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města


4

ukládá Radě města Olomouce informovat zastupitelstvo o průběhu prací

T: průběžně

O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu