Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

25.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing.arch. Michal Giacintov

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Pokyn k úpravě Změny č. II ÚP Olomouc

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

ukládá úřadu územního plánování upravit návrh Změny č.II ÚP Olomouc a prověřit možnost nastavení výškového limitu s variantním prověřením výškové regulace v ploše 03/056P

T: leden 2020

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu