Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

1.3.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: organizační oddělení

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 17. 6. 2019

Změna ve složení Rady města Olomouce

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí zánik funkce náměstka primátora Mgr. Pavla Hekely (spOLečně) dnem 31.5.2019


 
2

zvolilo v souladu s ustanovením § 84 a § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 17. 6. 2019 náměstkem primátora Ing. Otakara Bačáka (spOLečně)


 
3

stanovuje kompetence dnem 17.6.2019

a) náměstek primátora Ing. Otakar Bačák (spOLečně) takto:

- ekonomika a rozpočet města, městská zeleň a odpadové hospodářství, Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

b) náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská (ODS) takto:

cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, kultura, Zoologická zahrada, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc

c) náměstkyně primátora Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011) takto:

- sociální služby, komise městských částí a detašovaná pracoviště


 
4

určilo v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zastupováním primátora města dnem 17.6.2019 takto:

a) JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora

b) pořadí zastupování dalšími náměstky primátora:

Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Ing. Otakar Bačák (spOLečně)

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO 2011)

Mgr. Markéta Záleská (ODS)

Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011)


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu