Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Velký Olomouc – návrh základního plánu upravovacího a zastavovacího « Historické územní plány « Zajímavosti « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Zajímavosti » Historické územní plány » Velký Olomouc – návrh základního plánu upravovacího a zastavovacího

Velký Olomouc – návrh základního plánu upravovacího a zastavovacího

Velký Olomouc – návrh základního plánu upravovacího a zastavovacího

  • Autoři: Arch. Max Urban a Ing. Josef Šejna
  • Rok zpracování – 1930

Tehdejší městské zastupitelstvo schválilo plán 11.1.1932 a ten pak sloužil olomouckým městským úředníkům zhruba až do r. 1939-40. Vycházel ze stejnojmenného plánu pražského architekta prof. Ladislava Skřivánka, který vznikl už roku 1923, avšak odborná veřejnost jej nepřijala pro jeho údajný „akademizující konzervatismus“. Max Urban a Josef Šejna plán přepracovali a v roce 1933 byl aktualizovaný dokument schválen i Zemským úřadem v Brně.

„Velký Olomouc“ byl podkladem pro územně plánovací úvahy nejen v období do roku 1940 ale ještě krátce po 2. světové válce, když tehdejší Městský stavební úřad v Olomouci vydal „Generelní návrh upravovacího plánu města Olomouce, ve smyslu zákl. plánu upravovacího arch. Maxe Urbana a Ing. Josefa Šejny“ (leden 1946).

V upravovacím a zastavovacím plánu „Velký Olomouc“ se už objevily některé zásady, které byly později přejímány v následujících územně plánovacích dokumentech – jako např.:

  • Dislokace průmyslu a výroby na východní a jihovýchodní části města a naproti tomu budování nových obytných souborů převážně západně od centra (tento princip vycházel z hygienických hledisek – na západní straně města by měl být v důsledku převládajících větrů čistší vzduch)
  • Respektování „zelených klínů“ – zejména na sever, severovýchod a na jih od centra

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu