Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územně analytické podklady » Územně analytické podklady (2008) » Výkres záměrů na provedení změn v území

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.1 MB

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.1 MB

Výkres záměrů na provedení změn v území 2008

Výkres záměrů na provedení změn v území 2008

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené dokumentace (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) a také vybrané záměry z územních plánů jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy (větší než cca 1 ha), ale také další jevy (ČOV, vodojemy, tramvajové tratě,..)

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

Měřítko: 1 : 25 000

Doplněny jsou další záměry, které zatím nejsou v územních plánech zaneseny a schváleny – jsou zobrazeny jako výhledové (jedná se hlavně o záměry na otevření nových těžebních prostor).

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon