Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územně analytické podklady » IV. Aktualizace územně analytických podkladů (2016) » Výkres limitů využití území

Výkres limitů využití území - IV. UAP

Výkres limitů využití území - IV. UAP

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů.

Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura a další omezující jevy v území.

 

Klad listů Dokument PDF, 1.2 MB

Legenda výkresu limitů Dokument PDF, 76.3 KB

 • List 1 Dokument PDF, 18.8 MB
 • List 2 Dokument PDF, 14.4 MB
 • List 3 Dokument PDF, 23.2 MB
 • List 4 Dokument PDF, 47.7 MB
 • List 5 Dokument PDF, 37.9 MB
 • List 6 Dokument PDF, 17.7 MB
 • List 7 Dokument PDF, 20 MB
 • List 8 Dokument PDF, 42.9 MB
 • List 9 Dokument PDF, 33.9 MB
 • List 10 Dokument PDF, 10.4 MB
 • List 11 Dokument PDF, 6.9 MB
 • List 12 Dokument PDF, 14.4 MB
 • List 13 Dokument PDF, 20.7 MB
 • List 14 Dokument PDF, 17.8 MB
 • Měřítko výkresů je 1 : 10 000

   

  Kvůli zobrazení ve zvoleném měřítku byla ochranná pásma malých rozměrů (která jsou limitem) zobrazena vlastním jevem, kolem kterého je ochranné pásmo stanoveno – např. ochranné pásmo vodovodu je nahrazeno jeho linií, ochranné pásmo trafostanice je nahrazeno značkou trafostanice.

  Kontakt

  Statutární město Olomouc
  Horní náměstí č.p. 583
  779 11 Olomouc
  Telefon: +420 585 513 111
  Telefonní seznam

  E-mail: [email protected]
  Datová schránka ID: kazbzri

  IČO: 00299308
  DIČ: CZ 00299308

  Základní úřední dny a hodiny

  (včetně pokladen)

  Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
  Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
  Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
  Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
  Pátek: není úředním dnem
  Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

  Pracoviště magistrátu

  Mastodon