Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Výkres problémů k řešení « II. Aktualizace územně analytických podkladů (2012) « Územně analytické podklady « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územně analytické podklady » II. Aktualizace územně analytických podkladů (2012) » Výkres problémů k řešení

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 87.8 KB

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 87.8 KB

Výkres problémů k řešení - II. UAP

Výkres problémů k řešení - II. UAP

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území v problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi.

Vybraná problematické místa jsou popsána v tabulce problémů, která je součástí textové části - Rozboru udržitelného rozvoje území. Problémy jsou rozděleny do skupin, které odpovídají členění SWOT analýzy.

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

Měřítko 1 : 25 000

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu