Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územně analytické podklady » I. Aktualizace územně analytických podkladů (2010) » Výkres limitů využití území

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.4 MB

Příloha:

Příloha: Legenda Dokument PDF, 1.4 MB

Výkres limitů využití území - I. aktualizace

Výkres limitů využití území - I. aktualizace

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů.

Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura a další omezující jevy v území.

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu PDF.

Měřítko: 1 : 10 000

Kvůli zobrazení ve zvoleném měřítku byla ochranná pásma malých rozměrů (která jsou limitem) zobrazena vlastním jevem, kolem kterého je ochranné pásmo stanoveno – např. ochranné pásmo vodovodu je nahrazeno jeho linií, ochranné pásmo trafostanice je nahrazeno značkou trafostanice.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon