Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Koncepce vodního hospodářství města Olomouce « Pro projektanty « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Pro projektanty » Koncepce vodního hospodářství města Olomouce

Koncepce vodního hospodářství

Studie Koncepce vodního hospodářství statutárního města Olomouce se skládá ze 3 základních částí, a to generelu kanalizace, generelu vodovodu a studie odtokových poměrů. Na ně navazuje zpracování technicko-ekonomického posouzení dalšího vývoje z hlediska realizace nutných oprav, plánovaných rekonstrukcí a výhledových záměrů. Řešení respektuje a zahrnuje návrh nového územního plánu města Olomouce v podobě z období 12/2012. Koncepce vodního hospodářství je zpracována je zpracována pro výhledové období do roku 2030 resp. 2043.

Na začátku roku 2016 byla provedena aktualizace celého projektu. Předmětem této aktualizace bylo zapracování změn na vodovodní a kanalizační síti, či v rámci řešení malých vodní toku na území Olomouce, které byly realizovány ke konci roku 2015. Předmětem aktualizace však nebyl přepočet matematických modelů, ale zdokumentování změn. Dále pak byla poměrně velká pozornost věnována zpracování metodiky týkající se problematiky posuzováni kapacity vodních toků z hlediska N-letých srážek a N-letých průtoků a jejich provázanosti. Do části SOP byla také v rámci aktualizace zahrnuta zpracovaná analýza „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“.

 

Níže jsou ke stažení soubory z územní studie Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Soubory se zobrazí/stáhnou po kliknutí na název přípony souboru v pravé části tabulky.

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce - aktualizace 2016
A Koncepce vodního hospodářství - úvod Dokument PDF, 5.7 MB
  Souhrnné zásady pro GK, GZV a SOP Dokument PDF, 0.6 MB
B Generel kanalizace Dokument PDF, 37.5 MB
  Přílohy GK Archiv ZIP, 43.7 MB
C Generel zásobování vodou Dokument PDF, 42.3 MB
  Přílohy GZV Archiv ZIP, 252.8 MB
D Studie odtokových poměrů Dokument PDF, 29.3 MB
  Přílohy SOP Archiv ZIP, 110.9 MB
E Technicko ekonomické vyhodnocení Dokument PDF, 10.4 MB
  Přílohy TEV Archiv ZIP, 112.4 MB

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu