Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc » Podpořené akce obnovy v jednotlivých letech

Podpořené akce obnovy v jednotlivých letech

Podpořené akce obnovy v roce 2019 – 5 akcí:

 • Dům č. p. 158, Purkrabská č.o. 10, p.č.st.576 - obnova a restaurování fasád objektu
 • Dům č. p. 214, Žerotínovo nám. č.o. restaurování sálu Komenia - restaurování tří původních malovaných dveří slavnostního sálu 9, p.č.st.640 - restaurování vstupního portálu
 • Arcibiskupský kněžský seminář č.p. 605, Žerotínovo nám. č.o. 2, p.č.st. 646/2 - obnova a restaurování západní fasády objektu (I.etapa)
 • Kostel Sv. Michala v Olomouci, č. p. 1, Žerotínovo nám. č.o. 220, parc. č. 647 - restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v centrální kopuli - I.etapa
 • ZŠ „Komenium“ č. p. 501, ulice 8. května č. 29, parc. č. 90 - restaurování sálu Komenia - restaurování tří původních malovaných dveří slavnostního sálu

Podpořené akce obnovy v roce 2018 – 3 akce:

 • Dům č.p. 475, Opletalova č.o. 6, č.parc. 315 - obnova střešní krytiny
 • Kostel Sv. Michala v Olomouci, č. p. 1, Žerotínovo nám. č.o. 220, parc. č. 647 - restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků - východní kopule
 • ZŠ „Komenium“ č.p. 501, ulice 8. května č.29, parc. č. 90 - restaurování sálu Komenia - zeď vlevo bez oken

Podpořené akce obnovy v roce 2017 – 5 akcí:

 • Dům č.p. 169, Dolní náměstí č.o. 19, č.parc. 595 - oprava fasády do dvora
 • Dům č.p. 230, Univerzitní č.o. 12, č. parc. 222 - stavební úpravy uliční fasády
 • Dům č.p. 487, Pekařská č.o. 17, č. parc. st. 104 - oprava fasádního pláště do ulice
 • Kostel Sv. Michala v Olomouci, č. p. 1, Žerotínovo nám. č.o. 220, parc. č. 647 - restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků - západní kopule
 • ZŠ „Komenium“ č.p. 501, ulice 8. května č.29, parc. č. 90 - restaurování sálu Komenia - zeď vpravo s okny

Podpořené akce obnovy v roce 2016 – 8 akcí:

 • Dům v ulici Denisova č. 33, č.p. 292, č. parc. 134 - restaurování vstupních dveří
 • Dům na Dolním náměstí č. 19, č.p.169, č. parc. 595 - oprava fasády do Kozí ulice
 • Dům na Dolním náměstí č.21, č.p.167, č. parc. 593 - restaurování malovaného dřevěného záklopového stropu
 • Dům v ulici Ostružnická č. 25, č.p. 351, č. parc.301 - restaurování fasády
 • Dům v ulici Purkrabská č.8, č.p. 156, č. parc. 574 – výměna oken v uiličních fasádách
 • Dům v ulici Univerzitní č. 12, č.p. 230, č. parc.222 - stavební úpravy dvorní fasády
 • ZŠ Komenium, tř. 8. května, č.p. 501, č. parc. 90 – restaurování sálu Komenia
 • Kostel sv. Michala, parc. č.647 - restaurování dřevěné kazatelny, dřevěné balustrády, štukových soch andělů a umělého mramoru

Podpořené akce obnovy v roce 2015 – 7 akcí:

 • Socha sv. Floriána na Žerotínově náměstí – restaurování sochy
 • Kostel sv. Michala, parc. č.647 – restaurování umělých mramorů v chrámu sv. Michala - 2.etapa
 • Dům v ulici 8.května č.35, č.p.498, č.parc. 94 - nátěry vnějších křídel oken, rámů, dveří a přistavěné pavlače
 • Dům v ulici 8.května č.37, č.p.497, č.parc. 95 - nátěry vnějších křídel všech oken, rámů, dveří a související práce
 • Dům v ulici Purkrabská č.8, č.p.156, č.parc.574 - stavební úpravy fasády, restaurování kamenných prvků
 • Dům v ulici Ztracená č.4, č.p.253, č.parc. 235 - osazení pískovcového soklu a nátěr související omítky
 • Dům na Žerotínově náměstí č.9, č.p.214, č.parc. 640 - opravy střešních úžlabí, opravy omítek kleneb 1.NP objektu, opravy a nátěr fasád objektu

Podpořené akce obnovy v roce 2014 – 11 akcí:

 • Denisova č.15, č.p.309, č.parc. 117 - oprava uliční fasády
 • Denisova č.35, č.p.291, č.parc. 135/1 - rekonstrukce dvorního objektu
 • Dolní náměstí č.33, č.p.55, č.parc. 504 - obnova uliční a dvorní fasády
 • Kateřinská č.3, č.p.108, č.parc. 533 - restaurátorské práce v interiéru
 • Purkrabská č.8, č.p.156, č.parc.574 - stavební úpravy fasády, restaurování kamenných prvků
 • Riegrova č.17, č.p.394, č.parc. 388 - generální oprava střešního pláště
 • Žerotínovo náměstí č.11, č.p.212, č.parc. 638 - výměna stávající střešní krytiny
 • Žerotínovo náměstí č.13, č.p.250, č.parc. 659 - rekonstrukce fasád dvorního traktu, břidlicová dlažba v průjezdu
 • Městské opevnění, hradeb. zeď, parc.č.98/3 a č. 25 - oprava hradební zdi
 • Kaple sv. Jana Sarkandra, parc. č.655/2 - rekonstrukce zbývající části střešního pláště a sanktusové věže
 • Kostel sv. Michala, parc. č.647 - restaurování nástěnných maleb a štuků v kopulích a restaurování umělého mramoru v chrámu sv. Michala - 1.etapa

Podpořené akce obnovy v roce 2013 – 9 akcí:

 • Kateřinská č.4, č.p.60, č.parc.499 - celková oprava střechy
 • Dolní náměsti 26, č.p.112, č.parc.537 - výměna střešního pláště a části bednění
 • Mahlerova 15, č.p.240, č.parc.232 - oprava uliční a dvorní fasády
 • Dolní náměstí 43, č.p.22, č.parc.445 - stavební úpravy uliční fasády
 • Žerotínovo 13, č.p. 250, č.parc.659 - rekonstrukce fasády, statika
 • Dolní náměsti 40, č.p.25, č.parc.448 - oprava fasády u venkovního schodiště směrem na Dolní nám. a správné osazení vstupních vrat
 • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Slovenská ul., parc.č.9 - obnova střešního pláště věže
 • Kapucínský klášterní kostel Zvěstování Páně, parc. č.540/2 - obnova a úprava vstupní terasy kostela
 • Kaple Sv. Jana Sarkandra, parc. č. 655/2 - rekonstrukce části střešního pláště

Podpořené akce obnovy v roce 2012 – 9 akcí:

 • 1. máje č.22 č.p. 835, parc. č. 171 - oprava uliční fasády
 • Dolní náměstí č.26 - rekonstrukce fasády do náměstí
 • Denisova ul. č.10 - rekonstrukce fasády do náměstí
 • Žerotínovo nám. 12 - oprava uliční fasády do Žerotínova náměstí
 • Riegrova ul. č.19 - oprava střechy
 • Kateřinská 10 - bývalý klášter Voršilek - obnova krovu a střechy části křídla „D“
 • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - oprava střešního pláště věže
 • Kostel Panny Marie Sněžné - rekonstrukce nástupní terasy a oken v průčelí
 • Kostel sv. Mořice - oprava krovu a krytiny nad sakristií a kaplí

Podpořené akce obnovy v roce 2011 – 10 akcí:

 • Žerotínovo nám. č.10, č.p. 211 – obnova uliční fasády
 • Žerotínovo nám. č.14, č.p. 249 – obnova střechy
 • Univerzitní č.2, č.p. 283 – obnova krovu a střechy
 • Univerzitní č.4, č.p. 226 – obnova střechy
 • Ztracená č.10, č.p. 256 – statické zajištění objektu, obnova fasády
 • Denisova č.17, č.p. 308 – obnova střechy
 • Pavelčáková č.14, č.p. 441 – obnova fasády
 • Kateřinská č.10, č.p. 83 - bývalý klášter Voršilek – obnova krovu a střechy křídla „A“
 • Univerzitní č.22, č.p. 244 – výměna oken SZ fasády
 • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – obnova krovu a střechy – východní strana kostela

Podpořené akce obnovy v roce 2010 – 6 akcí:

 • ZŠ Komenium 8. května č.p. 501 - oprava fasád světlíků a dvorků
 • Dům „U černého koně“, ul. 1. máje č.24, č.p. 836 - oprava uliční fasády
 • Dům Denisova ul. č.35, č.p. 291 - statické zajištění dvorního traktu
 • Dům „U černého psa“, Horní náměstí č.12, č.p. 205 - odvlhčení opěrné zdi
 • Dům 28. října č.7, č.p. 461 - výměna plechové střešní krytiny ve dvorní části
 • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie p.p. č. 9

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon