Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Koncepce a metodiky » Modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém jednání dne 26.4.2019 studii HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI – CESTA K MODROZELENÉ INFRASTRUKTUŘE.

Tento dokument je určen odborné i laické veřejnosti a měl by se stát základním městským předpisem pro boj s negativními dopady klimatických změn na území města Olomouce.

Studie popisuje příčiny a důsledky změn v počasí, které se projevují zejména v posledních pěti letech a přináší základní informace o možnostech zmírnění nepříznivých dopadů souvisejících s těmito změnami.

Součástí materiálu jsou příklady možného řešení hospodaření se srážkovými vodami (HDV) s důrazem na aplikaci přírodě blízkých opatření, která zdůrazňují úlohu vody a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale udržitelného životního prostředí v zastavěném území města.

Důležitou částí dokumentu jsou vzorová řešení objektů HDV a MZI, a dále opatření na implementaci „Modrozelené infrastruktury“ do plánovacího procesu veřejných i soukromých subjektů.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu