Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Koncepce a metodiky » Koncepce vodního hospodářství města Olomouce

Koncepce vodního hospodářství

Studie Koncepce vodního hospodářství statutárního města Olomouce se skládá ze 3 základních částí, a to generelu kanalizace, generelu vodovodu a studie odtokových poměrů. Na ně navazuje zpracování technicko-ekonomického posouzení dalšího vývoje z hlediska realizace nutných oprav, plánovaných rekonstrukcí a výhledových záměrů. Řešení respektuje a zahrnuje návrh nového územního plánu města Olomouce v podobě z období 12/2012. Koncepce vodního hospodářství je zpracována pro výhledové období do roku 2030 resp. 2043.

Na začátku roku 2016 byla provedena aktualizace celého projektu. Předmětem této aktualizace bylo zapracování změn na vodovodní a kanalizační síti, či v rámci řešení malých vodních toků na území Olomouce, které byly realizovány ke konci roku 2015. Předmětem aktualizace však nebyl přepočet matematických modelů, ale zdokumentování změn. Dále pak byla poměrně velká pozornost věnována zpracování metodiky týkající se problematiky posuzování kapacity vodních toků z hlediska N-letých srážek a N-letých průtoků a jejich provázanosti. Do části SOP byla také v rámci aktualizace zahrnuta zpracovaná analýza „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“.

 

Níže jsou ke stažení soubory z územní studie Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Soubory se zobrazí/stáhnou po kliknutí na název přípony souboru v pravé části tabulky.

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce - aktualizace 2016
A Koncepce vodního hospodářství - úvod
  Souhrnné zásady pro GK, GZV a SOP
B Generel kanalizace
  Přílohy GK
C Generel zásobování vodou
  Přílohy GZV
D Studie odtokových poměrů
  Přílohy SOP
E Technicko-ekonomické vyhodnocení
  Přílohy TEV

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon