Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. XII ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XII ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XII ÚP Olomouc

26. října 2021 (út)

Veřejné projednání návrhu Změny č. XII se Územního plánu Olomouc s odborným výkladem se uskuteční ve čtvrtek 25.11.2021 v 15:00 hodin distanční formou vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.

 

Veřejné projednání proběhne na platformě Microsoft Teams pod odkazem:

Odkaz na veřejné projednání návrhu změny

K připojení ke schůzce v MS Teams není třeba uživatelský účet ani samostatná aplikace - viz návod.

Shůzka MS Teams bude spuštěna cca 15 minut před zahájením veřejného projednání.

 

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 02.12.2021 včetně, svá stanoviska. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti, mohou uplatnit námitky proti návrhu změny, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc.

 

Návrh změny č. XII. ÚP Olomouc pro veřejné projednání:

Poslední úprava: 26. října 2021 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon