Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 16. 11. 2020

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti 3
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Rozpočtové změny roku 20205
6. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů6
7. Novela OZV o místním poplatku ze psů7
8. OZV o místním poplatku z pobytu 8
9. Novela OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 9
10. Pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc10
11. Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce - vydání11
12. Změna č. IX Územního plánu Olomouc - vydání12
13. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky13
14. Informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem14
15. Informace o příspěvkových organizacích (mimo školská zařízení) zřizovaných statutárním městem Olomouc15
16. OLTERM & TD Olomouc, a.s. - změna zástupce SMOl v představenstvu společnosti16
17. Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny17
18. Individuální dotace v sociální oblasti18
19. Individuální dotace v oblasti sportu19
20. Individuální dotace v oblasti kultury20
21. SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti21

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu