Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 2129 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

nevyhovuje žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 149 ostatní plocha o výměře 27 m2, případně o výměře 13,5 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
3

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1263 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 32.750,- Kč Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
4

revokuje usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019, bod programu 4, bod 2.2 důvodové zprávy ve věci schválení koupě pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 602 310,- Kč Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
5

schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 521, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, z vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 631 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
6

schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 600, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 459 060,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
7

schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 533, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 470 940,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
8

schvaluje darování části pozemku parc. č. 55/1 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 55/3 ostatní plocha) o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
9

nevyhovuje žádosti společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 443/5 orná půda o výměře 281 m2 a parc. č. 443/84 orná půda o výměře 944 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
10

nevyhovuje společnosti STAFOS spol. s r. o. o směnu částí pozemků parc. č. 443/5 orná půda o výměře 281 m2 a parc. č. 443/84 orná půda o výměře 944 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/297 ostatní plocha a parc. č. 629/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
11

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc. č. 185/3 ostatní plocha, částí pozemku parc. č. 813/3 ostatní plocha o celkové výměře 246 m2, vše v k. ú. Hodolany a pozemků parc. č. 1601/1 trvalý travní porost a parc. č. 1601/2 trvalý travní porost, oba v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
12

nevyhovuje žádosti manželů XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
13

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 470 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
14

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 113 m2, parc. č. 622/6 zahrada o výměře 413 m2 a pozemků parc. č. 750 ostatní plocha a parc. č. 63/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
15

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 79/16 zahrada a parc. č. 79/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
16

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 466/5 ostatní plocha, parc. č. 466/9 ostatní plocha, parc. č. 507/1 ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 446/45 ostatní plocha o celkové výměře 150 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
17

nevyhovuje žádosti manželůXXXXX o prodej části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
18

nevyhovuje žádosti manželů XXXXXo prodej pozemku parc. č. 176/1 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
19

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 121/3 (dle GP parc. č. 121/57) o výměře 130 m2, parc. č. 608/7 (dle GP parc. č. 608/38) o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 (dle GP parc. č. 608/37) o výměře 59 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, družstvu Stavební bytové družstvo Olomouc za kupní cenu ve výši 304.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
20

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 6/4 zahrada (dle GP díl ,,a“ a díl „b“) o celkové výměře 96 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 144.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 810/5371 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 21.717,- Kč,

- podíl o velikosti 2899/5371 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 77.724,- Kč,

- podíl o velikosti 836/5371 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 22.414,- Kč,

- podíl o velikosti 826/5371 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 22.145,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
21

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 678/8 orná půda (dle GP parc. č. 678/145 orná půda o výměře 1 133 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 1 481 m2) o celkové výměře 2 614 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 5 250 317,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
22

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1106/81 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17.


 
23

schvaluje prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.


 
24

schvaluje prodej pozemku parc. č. 696/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č. ev. 8, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. 696/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 90 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu