Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

10.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. Jiří Zedníček

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

schvaluje v souladu s §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem, jejímž obsahem je změna rozsahu veřejně prospěšné stavby protipovodňových opatření etapa IV. v lokalitě Holice


 
3

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu