Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

20.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Karin Vykydalová - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Radim Schubert - vedoucí oddělení kultury OCKS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Individuální dotace v oblasti kultury

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl Židovské obci Olomouc a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy


 
3

ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy

T: ihned

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora


4

schvaluje rozšíření účelu použití individuální dotace Římskokatolické farnosti sv. Michala Olomouc a uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy


 
5

ukládá uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy

T: ihned

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu