Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

9.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Dokoupilová Jana, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Mullerová Gabriela, vedoucí odd. místních poplatků
Mgr. Ostrá Martina, právník

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Novela OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu novely obecně závazné vyhlášky


 
2

vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu