Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

17.

Předkládá: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Zpracoval: Bogoč Zdeněk, Ing., vedoucí odboru strategie a řízení
Svozil Daniel, Ing., vedoucí oddělení řízení a kontrolingu městských firem

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce

T: 14. 12. 2020

O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu