Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Revitalizace Žižkova náměstí « Studie veřejných prostranství v Olomouci « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Studie veřejných prostranství v Olomouci » Revitalizace Žižkova náměstí

Revitalizace veřejného prostranství Žižkova náměstí

Revitalizace veřejného prostranství Žižkova náměstí

V úterý 1. října se v 17.00 hodin v oranžerii ve Smetanových sadech uskuteční veřejná diskuse k budoucí podobě Žižkova náměstí za účasti autorů architektonických studií Radka Pavlačky (ZAHRADA Olomouc) a Michala Sborwitze (Sborwitz architekti), primátora Miroslava Žbánka a děkanky Pedagogické fakulty UP Libuše Ludíkové. Diskusi bude moderovat architekt David Mareš.

Město Olomouc obdrželo opakovaně podněty k řešení lokality Žižkova náměstí, mimo jiné se jednalo o podnět pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Odbor koncepce a rozvoje inicioval v minulém volebním období spolupráci s FA VUT v Brně, která uspořádala v roce 2017 studentský workshop, jehož výstupem byly práce dvou skupin studentů.

Následně rada města rozhodla, že pro řešení revitalizace Žižkova náměstí bude zadáno více ideových architektonických studií (obdobně bylo postupováno v případě revitalizace Dolního náměstí) a dále pokračovala spolupráce s ateliéry Sborwitz architekti a ZAHRADA Olomouc, kteří zpracovali dvě ideové architektonické studie revitalizace Žižkova náměstí.

Ve stručnosti lze navržená řešení charakterizovat takto (v odkazech jsou přístupné obě kompletní studie) :

Návrh situace a vizualizace ateliéru Sborwitz architekti

  • rozdělení prostoru náměstí do sekcí – střední sekce s osovým vstupním portikem objektu pedagogické fakulty a osovým umístěním sochy T.G.M. tvoří shromažďovací a vstupní prostor, dvě navazující postranní sekce komponované jako kompaktní bloky zeleně doplněné drobnou architekturou, dvě navazující okrajové sekce s pergolou oddělující parkovací stání,
  • tramvajové zastávky jsou nově navrženy „Vídeňského“ typu

 

 

Návrh situace a vizualizace ateliéru ZAHRADA Olomouc

  • vytvoření otevřeného prostoru před vstupním portikem fakulty, socha T.G.M. je v tomto prostoru přemístěna a osazena úhlopříčně, vstřícně k tř. Masarykova, po levé straně je vysázen pravidelný rastr stromů, po pravé straně nepravidelně osázené stromy, zelený pás se sedacími prvky odděluje parkovací stání,
  • zklidnění dopravy a zvýraznění pěšího pohybu - profil vozovky s tramvajovými kolejemi je zúžen na podobné proporce jako na tř. 1. máje, obdobné je rovněž řešení tramvajových zastávek jako na tř. 1. máje

 

Cílem je najít vhodné řešení pro budoucí podobu Žižkova náměstí a jedním z podkladů pro další rozhodnutí budou názory obyvatel.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu